Chirurgia – Operačné stoly a kreslá

V oblasti chirurgie firma DISPOMED, s.r.o. dodáva  a servisuje operačné kreslá a operačné stoličky pre chirugov od firmy Dockx Medical

Obr.1 Operačné kreslo iMoc/Ophtha                   Obr.2 Operačná stolička pre chirurga iMoc/Surgimove

návrat – chirurgia