Výstavy

DISPOMED, s.r.o. sa v roku 2020 zúčastní:

15 – 17.10. 2020   XXVI. Výročného Kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

 Vystavovať budeme produkty spoločností:

                                  –  Zeiss

                                  –  Resorba

                                  –  Optotek

                                  –  Fritz Ruck -Hoya

                                  –  Iridex