Výstavy

DISPOMED, s.r.o. sa v roku 2021 zúčastní:

30.9 – 2.10. 2021   XXVI. Výročného Kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Košicicah

 Vystavovať budeme produkty spoločností:

                                  –  Zeiss

                                  –  Resorba

                                  –  Optotek

                                  –  Fritz Ruck -Hoya

                                  –  Iridex