Výstavy

DISPOMED, s.r.o. sa v roku 2022 zúčastní:

8.9 – 9.9. 2022   ORL výstavy v Humennom

 Vystavovať budeme produkty spoločností:

                                 –  Resorba

                                  –  BioliTec

20.10 – 22.10. 2022   XXVII. Výročného Kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Šamoríne

 Vystavovať budeme produkty spoločností:

                                  –  Zeiss

                                  –  Resorba

                                  –  Optotek

                                  –  Fritz Ruck -Hoya

                                  –  Iridex