Cievna chirurgia

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami, špeciálnou časťou chirurgie je cievna chirurgia.

DISPOMED, s.r.o. dodáva a servisuje v oblasti cievnej chirurgie lasery od firmy Biolitec.


návrat – špecializácie