Cievna chirurgia – Laserové prístroje

DISPOMED, s.r.o. dodáva a servisuje flebologický laserový prístroj ELVES RADIALTM , určený pre liečbu refluxu povrchových žíl  energiou laserového lúča. Laserová energia postihnutú žilu najprv vnútorne ohreje, následne jú zmrští a uzatvorí. Po uzatvorení liečenej žily sa krvný tok presmeruje do ostatných zdravých žíl.

Prístroj vyrába firma Biolitec.


Liečba prístrojom Elves RadialTM

návrat – cievna chirurgia