ORL – Kochleárne implantáty

DISPOMED, s.r.o. dodáva kochleárne implantáty pre deti i dospelých. Kochleárny implantát je elektronické zariadenie, stimulujúce   elektrickým signálom priamo sluchový nerv, ktorý vedie zvuk z kochlei do mozgu . Hoci implantát nedokáže vyliečiť poškodený sluch, poskytuje ľuďom s  ťažkou poruchou sluchu informácie o zvuku vo forme elektrických impulzov, čím zvyšuje schopnosť rozpoznávania reči sluchom. Je účinnejší, ako načúvací prístroj, nakoľko pomocou voperovaných elektród priamo stimuluje  sluchový nerv. Efekt je však u rôznych pacientov rozdielny.

Kochleárne implantáty vyrába firma OTICON MEDICAL.

Informácie o možnosti implantácie získate na KLINIKE ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1, Košice


návrat – ORL