ORL – Videolaryngoskopy

DISPOMED, s.r.o. ponúka a servisuje široký výber  videolaryngoskopov série GlideScope.

Videolaryngoskop je elektronický laryngoskop, opatrený špeciálnou laringoskopickou lyžicou s integrovanou miniatúrnou kamerou so svetelným LED zdrojom a oddeleným zobrazovacím systémom  s možnosťou obrazového záznamu. 

Videolaryngoskopy série GlideScope sú určené predovšetkým pre intubáciu predných dýchacích ciest všetkých skupín pacientov,  nosovú intubáciu, kontrolu správneho založenia endotracheálnej trubice, ako aj pre vyučovacie účely.

Odporúčaným príslušenstvom videolaryngoskopu je endotracheálny trubicový závádzač (Stylet).

Výrobcom týchto videolaringoskopov je firma Verathon.


Obr.: Verathon Video Laryngoscope

návrat – ORL