Chirurgia – Chirurgické šitie

DISPOMED, s.r.o. dodáva chirurgické šijacie materiály Resorba podľa nasledovnej tabuľky:

návrat – chirurgia