Urológia – Laserové prístroje

DISPOMED, s.r.o. dodáva a servisuje urologické laserové prístroje Ceralas Laser System. pre odstraňovanie nežiadúceho tkaniva selektívným odparovaním laserovým lúčom (SVL- Selective Light Vaporization), koré ojedinelou kombináciou absorbcie vody a hemoglobínu, podporujú vznik koagulácie a hemoglobínu. Výrobcom tohto prístroja je firma Biolitec.


Obr.: Ceralas Laser System

návrat – urológia