Office

Vedenie spoločnosti:    

MVDr. Darina Žipajová, riaditeľka spoločnosti
e-mail: darina.zipajova@dispomed.sk

Ing. Rudolf Šuňavský, obchodný manažér
e-mail: rudolf.sunavsky@dispomed.sk

Ing. Jana Novotová, prevádzková manažérka
e-mail: jana.novotova@dispomed.sk

Obchodné oddelenie:        

Ing. Miroslava Rybánska
e-mail: miroslava.rybanska@dispomed.sk

Ing. Viktória Kuštyková
e-mail: viktoria.kustykova@dispomed.sk

Ing. Jana Petáková
e-mail: jana.petakova@dispomed.sk

Bc. Petra Šamuláková
e-mail: petra.samulakova@dispomed.sk

Ekonomické oddelnie:              

Ing. Daniela Kolesárová
e-mail: daniela.kolesarova@dispomed.sk

Henrieta Trebuňáková
e-mail: henrieta.trebunakova@dispomed.sk